Skip to content

Pravidla soutěží

1. Obecná ustanovení

Organizátorem soutěže (dále jen „soutěž“) je společnost  X Ray Media, s.r.o.,
se sídlem Vrbova 1427/19, Braník, 147 00 Praha, PSČ: 147 00, IČ: 24307483 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 195013 (dále jen „organizátor“). Adresa pro doručování soutěžních zásilek je Na Lysinách, 147 00 Praha 4.

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky starší 18 let, plně způsobilá k právním úkonům. Za osobu starší 18 let se považuje osoba, jež dovršila 18 let věku nejpozději v den předcházející dni odeslání  soutěžní SMS nebo emailu dle těchto pravidel. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké, tj. osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. Zasláním soutěžní SMS nebo emailu se příslušná osoba zavazuje dodržovat bez výhrad pravidla soutěže.

2. Průběh soutěže

Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo akceptuje pravidla soutěže, splní podmínky uvedené v bodu I. těchto pravidel a dále splní následující podmínky: Soutěž začíná dnem, od kdy je časopis v prodeji a končí dnem uvedeným v zadání soutěže. Organizátor nezařadí do soutěže emaily a SMS došlé po tomto datu. Vyhodnocení soutěže proběhne nejpozději do jednoho měsíce po skončení soutěže. Ceny této soutěže vyhraje počet soutěžících uvedený v zadání soutěže, a to podle pravidel uvedených tamtéž. Správná odpověď spolu s výsledky soutěže budou uveřejněny na webu zadavatele.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast ve hře a posouzení nároku na výhru. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

3. Ceny

Ceny výhercům věnuje organizátor, případně společnost uvedená u zadání soutěže.

Ceny přebírají výherci na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou odpovědnost za případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím ceny vzniknout. Organizátor soutěže v žádném případě neodpovídá za žádné škody způsobené výhercům nebo třetím osobám cenami nebo za žádné škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím těchto cen.

4. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

Zaškrtnutím příslušného políčka ve formuláři poskytování osobních údajů potvrzujete, že jste se seznámili a souhlasíte s těmito podmínkami ochrany osobních údajů. V případě, že s těmito podmínkami nesouhlasíte, nesdílejte s námi své osobní údaje. Souhlas se zpracováváním vašich osobních údajů v souladu s těmito podmínkami je poskytován na dobu neurčitou, ledaže z účelu zpracovávání osobních údajů vyplývá doba kratší. Tím není dotčeno vaše právo udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat.

5. Získávání a zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje, které nám sdělujete v rámci využívání služeb poskytovaných nebo nabízených naší společností, nebo které jsou získávány během návštěvy našich webových stránek, zpracováváme v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Takto získané osobní údaje budou naší společností jako správcem osobních údajů užity jen k účelům a za podmínek stanovených v těchto Podmínkách.

Vaše osobní údaje shromažďujeme jen tehdy, když nám je poskytnete dobrovolně a z vlastní vůle, například v rámci registrace k odběru zboží, k účasti v soutěži, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy apod. Vaše osobní údaje mohou být rovněž v omezeném rozsahu shromažďovány a zpracovávány také při návštěvě našich webových stránek, prostřednictvím tzv. cookies, pokud jejich užívání nezakážete.

6. Cookies

X Ray Media, s.r.o. používá cookies k tomu, aby mohla sledovat preference návštěvníků a aby mohla podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé „soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat mj. ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky.

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery pomocí cookies standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělena poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy.

Používání cookies můžete deaktivovat ve svém internetovém prohlížeči.

 

Tyto všeobecné podmínky soutěží nabývají účinnosti od 1. 1. 2018.

X Ray Media, s.r.o.

1. Obecná ustanovení

Organizátorem soutěže (dále jen „soutěž“) je společnost  X Ray Media, s.r.o.,
se sídlem Vrbova 1427/19, Braník, 147 00 Praha, PSČ: 147 00, IČ: 24307483 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 195013 (dále jen „organizátor“). Adresa pro doručování soutěžních zásilek je Na Lysinách, 147 00 Praha 4.

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky starší 18 let, plně způsobilá k právním úkonům. Za osobu starší 18 let se považuje osoba, jež dovršila 18 let věku nejpozději v den předcházející dni odeslání  soutěžní SMS nebo emailu dle těchto pravidel. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké, tj. osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. Zasláním soutěžní SMS nebo emailu se příslušná osoba zavazuje dodržovat bez výhrad pravidla soutěže.

2. Průběh soutěže

Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo akceptuje pravidla soutěže, splní podmínky uvedené v bodu I. těchto pravidel a dále splní následující podmínky: Soutěž začíná dnem, od kdy je časopis v prodeji a končí dnem uvedeným v zadání soutěže. Organizátor nezařadí do soutěže emaily a SMS došlé po tomto datu. Vyhodnocení soutěže proběhne nejpozději do jednoho měsíce po skončení soutěže. Ceny této soutěže vyhraje počet soutěžících uvedený v zadání soutěže, a to podle pravidel uvedených tamtéž. Správná odpověď spolu s výsledky soutěže budou uveřejněny na webu zadavatele.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast ve hře a posouzení nároku na výhru. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

3. Ceny

Ceny výhercům věnuje organizátor, případně společnost uvedená u zadání soutěže.

Ceny přebírají výherci na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou odpovědnost za případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím ceny vzniknout. Organizátor soutěže v žádném případě neodpovídá za žádné škody způsobené výhercům nebo třetím osobám cenami nebo za žádné škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím těchto cen.

4. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

Zaškrtnutím příslušného políčka ve formuláři poskytování osobních údajů potvrzujete, že jste se seznámili a souhlasíte s těmito podmínkami ochrany osobních údajů. V případě, že s těmito podmínkami nesouhlasíte, nesdílejte s námi své osobní údaje. Souhlas se zpracováváním vašich osobních údajů v souladu s těmito podmínkami je poskytován na dobu neurčitou, ledaže z účelu zpracovávání osobních údajů vyplývá doba kratší. Tím není dotčeno vaše právo udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat.

5. Získávání a zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje, které nám sdělujete v rámci využívání služeb poskytovaných nebo nabízených naší společností, nebo které jsou získávány během návštěvy našich webových stránek, zpracováváme v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Takto získané osobní údaje budou naší společností jako správcem osobních údajů užity jen k účelům a za podmínek stanovených v těchto Podmínkách.

Vaše osobní údaje shromažďujeme jen tehdy, když nám je poskytnete dobrovolně a z vlastní vůle, například v rámci registrace k odběru zboží, k účasti v soutěži, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy apod. Vaše osobní údaje mohou být rovněž v omezeném rozsahu shromažďovány a zpracovávány také při návštěvě našich webových stránek, prostřednictvím tzv. cookies, pokud jejich užívání nezakážete.

6. Cookies

X Ray Media, s.r.o. používá cookies k tomu, aby mohla sledovat preference návštěvníků a aby mohla podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé „soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat mj. ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky.

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery pomocí cookies standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělena poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy.

Používání cookies můžete deaktivovat ve svém internetovém prohlížeči.

Tyto všeobecné podmínky soutěží nabývají účinnosti od 1. 1. 2018.

X Ray Media, s.r.o.